Rèm vải

Rèm vải

Rèm vải

Rèm vải
Rèm vải
Rèm cửaRèm cửa
Tư vấn mua hàngTư vấn mua hàng
CÔNG TY TNHH TM SX VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH-Quý khách vui lòng gọi: Hà Nội 0246.6868.479 - 0985.638.999, Hồ Chí Minh: 0942650999 - 0985.638.999
Mr: Hoan TP.HCM
0985638999
Mr: Hoan TP.HÀ NỘI
0942650999
Rèm Cửa Anh Anh
0246.6868.479
Lưu ý: Để được hỗ trợ kỹ thuật Quý khách vui lòng gọi 0942650999 - 0985638999 gặp nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra đơn hàng rèm cửa đã thực hiện

CÔNG TY TNHH TM SX VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH

0942650999 Giao hàng toàn quốc Giao hàng toàn quốc Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn, lắp đặt tư vấn tại nhà HotHot: Cửa Lưới Chống Muỗi, Rèm Phòng Tắm, Bạt Tre Ban Công, Mành Nhựa, Mành tre,
Trang chủ   >   Sản phẩm   >   Rèm vải

Rèm vải

Rèm Vải AA-0097 Rèm Vải AA-0097
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0096 Rèm Vải AA-0096
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0095 Rèm Vải AA-0095
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0094 Rèm Vải AA-0094
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0093 Rèm Vải AA-0093
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0092 Rèm Vải AA-0092
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0091 Rèm Vải AA-0091
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0090 Rèm Vải AA-0090
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0089 Rèm Vải AA-0089
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0089 Rèm Vải AA-0089
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0088 Rèm Vải AA-0088
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0086 Rèm Vải AA-0086
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0085 Rèm Vải AA-0085
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0084 Rèm Vải AA-0084
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0083 Rèm Vải AA-0083
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0082 Rèm Vải AA-0082
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0081 Rèm Vải AA-0081
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0080 Rèm Vải AA-0080
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0079 Rèm Vải AA-0079
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0078 Rèm Vải AA-0078
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0077 Rèm Vải AA-0077
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-00767 Rèm Vải AA-00767
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0076 Rèm Vải AA-0076
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0075 Rèm Vải AA-0075
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0074 Rèm Vải AA-0074
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0073 Rèm Vải AA-0073
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0072 Rèm Vải AA-0072
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0071 Rèm Vải AA-0071
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0070 Rèm Vải AA-0070
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0069 Rèm Vải AA-0069
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0068 Rèm Vải AA-0068
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0067 Rèm Vải AA-0067
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0066 Rèm Vải AA-0066
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0065 Rèm Vải AA-0065
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0064 Rèm Vải AA-0064
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0063 Rèm Vải AA-0063
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0062 Rèm Vải AA-0062
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0061 Rèm Vải AA-0061
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0060 Rèm Vải AA-0060
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0059 Rèm Vải AA-0059
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0058 Rèm Vải AA-0058
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0057 Rèm Vải AA-0057
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0056 Rèm Vải AA-0056
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0055 Rèm Vải AA-0055
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0054 Rèm Vải AA-0054
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0053 Rèm Vải AA-0053
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0052 Rèm Vải AA-0052
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0051 Rèm Vải AA-0051
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0050 Rèm Vải AA-0050
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0049 Rèm Vải AA-0049
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0048 Rèm Vải AA-0048
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0047 Rèm Vải AA-0047
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0046 Rèm Vải AA-0046
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0045 Rèm Vải AA-0045
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0044 Rèm Vải AA-0044
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0043 Rèm Vải AA-0043
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0042 Rèm Vải AA-0042
Mã SP: AA-0042 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0041 Rèm Vải AA-0041
Mã SP: AA-0041 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0040 Rèm Vải AA-0040
Mã SP: AA-0040 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0039 Rèm Vải AA-0039
Mã SP: AA-0039 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0038 Rèm Vải AA-0038
Mã SP: AA-0038 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0037 Rèm Vải AA-0037
Mã SP: AA-0037 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0036 Rèm Vải AA-0036
Mã SP: AA-0036 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0035 Rèm Vải AA-0035
Mã SP: AA-0035 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0034 Rèm Vải AA-0034
Mã SP: AA-0034 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0033 Rèm Vải AA-0033
Mã SP: AA-0033 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0032 Rèm Vải AA-0032
Mã SP: AA-0032 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0030 Rèm Vải AA-0030
Mã SP: AA-0031 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0029 Rèm Vải AA-0029
Mã SP: AA-0029 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0028 Rèm Vải AA-0028
Mã SP: AA-0028 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0027 Rèm Vải AA-0027
Mã SP: AA-0027 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0026 Rèm Vải AA-0026
Mã SP: AA-0026 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0025 Rèm Vải AA-0025
Mã SP: AA-0025 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0023 Rèm Vải AA-0023
Mã SP: AA-0023 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0022 Rèm Vải AA-0022
Mã SP: AA-0022 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0021 Rèm Vải AA-0021
Mã SP: AA-0021 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0020 Rèm Vải AA-0020
Mã SP: AA-0020 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0019 Rèm Vải AA-0019
Mã SP: AA-0019 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0018 Rèm Vải AA-0018
Mã SP: AA-0018 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0017 Rèm Vải AA-0017
Mã SP: AA-0017 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0016 Rèm Vải AA-0016
Mã SP: AA-0016 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0015 Rèm Vải AA-0015
Mã SP: AA-0015 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0014 Rèm Vải AA-0014
Mã SP: AA-0014 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0013 Rèm Vải AA-0013
Mã SP: AA-0013 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0012 Rèm Vải AA-0012
Mã SP: AA-0012 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0011 Rèm Vải AA-0011
Mã SP: AA-0011 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-0010 Rèm Vải AA-0010
Mã SP: AA-0010 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-009 Rèm Vải AA-009
Mã SP: AA-009 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-008 Rèm Vải AA-008
Mã SP: AA-008 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-007 Rèm Vải AA-007
Mã SP: AA-007 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-006 Rèm Vải AA-006
Mã SP: AA-006 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-005 Rèm Vải AA-005
Mã SP: AA-005 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-004 Rèm Vải AA-004
Mã SP: AA-004 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-003 Rèm Vải AA-003
Mã SP: AA-003 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-002 Rèm Vải AA-002
Mã SP: AA-002 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm Vải AA-001 Rèm Vải AA-001
Mã SP: AA-001 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-006 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-005 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-004 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-003 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-002 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-001 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0016 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0015 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0014 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0013 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0012 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0011 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-0010 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-009 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-008 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-007 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-006 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-005 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-004 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-003 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-002 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM28 Rèm vải TM28
Mã SP: TM28-001 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-0010 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-009 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-007 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-0011 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-0012 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM34 Rèm vải TM34
Mã SP: TM34-0014 GiáBáo giá: Liên hệ
Rèm vải TM35 Rèm vải TM35
Mã SP: TM35-001 GiáBáo giá: Liên hệ

Rèm vải là loại rèm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Mặc dù hiện có rất nhiều sản phẩm rèm cửa với các chất liệu khác nhau được cho ra đời. Tuy nhiên rèm vải vẫn luôn giữ được vai trò quan trọng trong việc che chắn, trang trí nội thất với những ưu điểm vượt trội mà không vật liệu nào có thể thay thế được.

Giới thiệu rèm vải

Công dụng chính của rèm vải là để điều chỉnh ánh sáng cho căn phòng. Bên cạnh đó một sản phẩm chất lượng và phù hợp còn giúp điều hòa nhiệt độ cho mùa đông trở nên ấm áp, hạn chế cái nắng nóng của mùa hè, giảm thiểu bụi và tiếng ồn bên ngoài.

Rèm 2 lớp vừa cản sáng vừa đảm bảo thẩm mỹ

Rèm 2 lớp vừa cản sáng vừa đảm bảo thẩm mỹ

Bên cạnh những công năng này, rèm vải còn được xem như là một vật dụng quan trọng trong trang trí nội thất. Mẫu rèm  phù hợp sẽ làm nổi bật phong cách thiết kế của cả căn nhà và thể hiện gu thẩm mỹ, dấu ấn của chủ nhà.

Những mẫu rèm vải đang được ưa chuộng hiện nay

Chọn rèm cửa phù hợp với nội thất căn phòng

Chọn rèm cửa phù hợp với nội thất căn phòng

Rèm vải được nghiên cứu, thiết kế rất nhiều mẫu mã đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Có thể phân chia rèm vải dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như: thương hiệu, xuất xứ, công dụng chính, chất liệu…

Rèm cửa với thiết kế sang trọng

Rèm cửa với thiết kế sang trọng

Dưới đây xin giới thiệu một số loại rèm vải đang được rất nhiều khách hàng ưu chuộng tại Rèm cửa Anh Anh:

Rèm cửa màu sắc tươi sáng, sinh động

Rèm cửa màu sắc tươi sáng, sinh động

- Rèm cản nắng: loại rèm này có công dụng chính là hạn chế ánh sáng mặt trời, có khả năng cản nắng lên đến 80%-100%. Sản phẩm được làm từ những loại vải dày như gấm với các họa tiết hoa văn sang trọng.

- Rèm vải voan: thường có đặc tính rất nhẹ nhàng, mỏng manh do đó người ta thường chỉ sử dụng để làm lớp trong có tác dụng trang trí thêm. Rèm thường được bố trí kèm theo với rèm vải gấm tạo thành rèm 2 lớp có thể vừa cản nắng vừa đảm bảo thẩm mỹ.

- Rèm Roman: là loại rèm đang được sử dụng rất nhiều trong thời gian gần đây. Mang lại vẻ đẹp hiện đại lãng mạn với khả năng che chắn tốt, sử dụng được cho nhiều không gian khác nhau từ phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc cho tới phòng khách sạn.

- Rèm nhung sân khấu: rèm nhung thường được sử dụng tại những không gian sang trọng như nhà hàng, khách sạn hoặc các biệt thự cổ điển và đặc biệt là tại hội trường, sân khấu. Rèm này có khả năng cản sáng, cách âm và tiêu âm rất tốt.

 

Rèm cửa với thiết kế đơn giản, thanh lịch

Rèm cửa với thiết kế đơn giản, thanh lịch

Trên đây là một số mẫu rèm vải đang được ưa chuộng hiện nay, để xem thêm nhiều mẫu rèm khác khách hàng có thể truy cập website: remcuaanhanh.com hoặc đến trực tiếp các showroom của Anh Anh tại Hà Nội và Tp HCM:

Showroom 1: 340 Đường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Showroom 2: Số 14A,Đường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Showroom 3: 68 Gò Dầu, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến

TP.Hà Nội Mr.Hoan
Mr.Hoan
Hotline: 0985638999 - 0246.6868.479
Email: remanhanh@gmail.com
Skype Viber Zalo
TP.Hồ Chí Minh Mr:Ngọc Anh
Mr:Ngọc Anh
Hotline: 0942650999
Email: remanhanh@gmail.com
Skype Viber Zalo

Fanpage Facebook

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn