Rèm cửaRèm cửa
Tư vấn mua hàngTư vấn mua hàng
CÔNG TY TNHH TM SX VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH-Quý khách vui lòng gọi: Hà Nội 0246.6868.479 - 0985.638.999, Hồ Chí Minh: 0942650999 - 0985.638.999
Mr: Hoan TP.HCM
0985638999
Mr: Hoan TP.HÀ NỘI
0942650999
Rèm Cửa Anh Anh
0246.6868.479
Lưu ý: Để được hỗ trợ kỹ thuật Quý khách vui lòng gọi 0942650999 - 0985638999 gặp nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra đơn hàng rèm cửa đã thực hiện

CÔNG TY TNHH TM SX VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH

0942650999 Giao hàng toàn quốc Giao hàng toàn quốc Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn, lắp đặt tư vấn tại nhà HotHot: Cửa Lưới Chống Muỗi, Rèm Phòng Tắm, Bạt Tre Ban Công, Mành Nhựa, Mành tre,
Trang chủ   >   Sản phẩm   >   Bình Phong Nhựa

Bình Phong Nhựa

Bình Phong Nhựa Mã HAA-0052 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0052
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0017 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0017
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0016 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0016
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0015 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0015
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0051 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0051
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0013 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0013
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0012 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0012
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0050 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0050
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0049 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0049
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0011 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0011
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0010 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-0010
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-009 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-009
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-008 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-008
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-007 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-007
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-006 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-006
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-005 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-005
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0048 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0048
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-004 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-004
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-003 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-003
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-002 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-002
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-001 Bình Phong Nhựa Liền Kế Mã HAA-001
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0046 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0046
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0045 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0045
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0043 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0043
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0042 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0042
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0041 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0041
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0040 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0040
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0039 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0039
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0037 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0037
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0036 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0036
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0035 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0035
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0034 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0034
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0033 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0033
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0031 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0031
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0030 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0030
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0029 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0029
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0028 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0028
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0027 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0027
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0026 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0026
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0025 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0025
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0024 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0024
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0023 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0023
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0022 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0022
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0021 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0021
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0020 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0020
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0019 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0019
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0018 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0018
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0017 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0017
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0016 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0016
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0015 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0015
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0014 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0014
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0013 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0013
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0013 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0013
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0012 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0012
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0011 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0011
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-0010 Bình Phong Nhựa Mã HAA-0010
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-009 Bình Phong Nhựa Mã HAA-009
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-008 Bình Phong Nhựa Mã HAA-008
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-007 Bình Phong Nhựa Mã HAA-007
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-006 Bình Phong Nhựa Mã HAA-006
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-005 Bình Phong Nhựa Mã HAA-005
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-004 Bình Phong Nhựa Mã HAA-004
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-003 Bình Phong Nhựa Mã HAA-003
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-002 Bình Phong Nhựa Mã HAA-002
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ
Bình Phong Nhựa Mã HAA-001 Bình Phong Nhựa Mã HAA-001
Mã SP: GiáBáo giá: Liên hệ

Vách Bình Phong Gỗ Nhựa là gì?

Hiểu nôm na là Vách bình phong - gỗ nhựa Composite

Vách bình phong là một bức vách được tạo bởi nhiều tấm nhỏ ghép lại với nhau bằng bản lề dùng để ngăn một khoảng không gian phòng lớn thành các phòng nhỏ riêng biệt nhưng vẫn có kết nối.

Gỗ nhựa Composite hiểu đơn giản là một loại vật liệu được tạo nên từ những nguyên liệu như bột gỗ, bột nhựa và các chất phụ gia, sau đó sẽ được ép tạo các tấm có kích thước tiêu chuẩn là Rộng 1m22, Dài 2m44.

Ưu điểm của Vách bình phong làm bằng Gỗ nhựa Composite

- Có bề mặt phẳng, bóng tự nhiên không cần sơn, khả năng giữ màu cao.

- Độ bền cao, không mối mọt ẩm mốc, chống thấm nước, chống cháy, không gãy vụn, dăm.

- Tỉ trọng và độ cứng cao.

- Đơn giản trong thi công.

- Mức độ cong vênh, co giãn thấp khi thay đổi thời tiết được sử dụng nhiều cho các công trình ngoài trời.

- Thân thiện, an toàn với môi trường và người sử dụng.

tam-go-nhua-pvc

Công dụng, ý nghĩa phong thủy của vách bình phong

Vách bình phong có 2 công dụng chính : vật phẩm trang trí nội thất và trong phong thủy.

- Là vật phẩm trang trí nội thất :

+ Tạo các không gian nhỏ từ không gian lớn, ngăn phòng khách với phòng bếp, phòng ngủ với phòng thay đồ, các bàn tiệc trong nhà hàng lớn…
+ Vách ngăn trang trí bởi vách bình phong gỗ nhựa được cắt hoa văn bằng công nghệ CNC tính thẩm mỹ cao, rất sang trọng cho không gian ngôi nhà của bạn….

- Trang trí trong phong thủy

Ngoài ý công dụng thông thường của vách bình phong là trang trí nội thất thì vách bình phong còn mang ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy.

Theo các chuyên gia phong thủy, thì vách bình phong còn giúp điều hòa các luồng khí, hóa giải được các khí xấu trong nhà. Không chỉ vậy, có giúp làm chậm lại các dòng năng lượng xấu từ đó tạo nên sinh khí cho gia chủ.

Đặc biệt, vách bình phong còn có tác dụng làm giảm hỏa khí, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và người ốm trong nhà.

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến

TP.Hà Nội Mr.Hoan
Mr.Hoan
Hotline: 0985638999 - 0246.6868.479
Email: remanhanh@gmail.com
Skype Viber Zalo
TP.Hồ Chí Minh Mr:Ngọc Anh
Mr:Ngọc Anh
Hotline: 0942650999
Email: remanhanh@gmail.com
Skype Viber Zalo

Fanpage Facebook

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn